Oktober 1943 flygtede flere tusinder jøder fra Sjællands kyst til Sverige. Efter ankomst førte de svenske myndigheder protokol over alle ankommende personer. 

Denne database kan bruges til at fremsøge enkeltpersoner, der tog flugten til Sverige i året 1943 og frem.

Vejledning

Databasen indeholder protokoller over mere end 6.000 personer, der flygtede i oktober 1943 og månederne fremefter. Materialet er ikke komplet, men det mest omfattende til dato.

Hovedparten af flygtningene var enten personer med mosaisk trosforhold eller personer, der ifølge nazismens racedefinitioner, tilhørte den jødiske race. Samtidig ses en stor andel ikke-jødiske flygtninge, som primært var personer i blandingsægteskaber med jøder. 

Protokollerne omfatter også børn, men ofte fremgår de af forældrenes protokol. Hvis man skal fremsøge en person, der var barn på flugttidspunktet, søger man derfor efter forældrenes protokoller. Enkelte udledsagede børn fik deres egne protokol. 

Enkelte personer fremgår ikke af de svenske myndigheders protokoller, men findes i museets andre registreringer. I disse tilfælde skyldes manglen på registrering, at de svenske myndigheder ofte kasserede de midlertidige opholdpapire, når personen rejste videre til et andet land.

Ønskes der yderligere vejledning om de forskellige rapporttyper og materialets sammensætning findes der mere information i nedenstående dokumenter:

Vejledning til søgning

Vejledning til rapporttyper

Information om protokolmaterialet