Oktober 1943 flygtede flere tusinder jøder fra Sjællands kyst til Sverige. Efter ankomst førte de svenske myndigheder protokol over alle ankommende personer. 

Denne database kan bruges til at fremsøge enkeltpersoner, der tog flugten til Sverige i året 1943 og frem.

Om projektet

Oktober 2018 markerer 75-året for aktionen mod de danske jøder.

Dansk Jødisk Museum og Dansk Institut for Internationale Studier markerer dette med offentliggørelsen af de svenske flygtningeprotokoller, som blev til i forbindelse med de danske jøders flugt til Sverige. 

Protokollerne, der er rummet i denne databse, er kopier fra Riksarkivet i Stockholm og giver indblik i de danske jøders oplevelser under flugten. De belyser flugtruter, ankomstidspunkter og betalingsforhold. Dette er ikke et komplet materiale, men berører dog over 6.000 rapporter af omkring 20 forskellige rapporttyper. Der findes mere materiale i de svenske arkiver.

Dansk Jødisk Museum modtager ofte forespørgsler fra forskere samt slægtninge og venner til de jødiske flygtninge. Flygtningeprotokollerne besvarer mange af disse spørgsmål og tilbyder museets brugere et unikt indblik i begivendenhederne, der udfoldede sig i oktober 1943. 

Projektet har til formål at offentliggøre protokollerne og sikre en brugervenlig database, der imødekommer et behov for viden hos forskere, slægtsforskere og i undervisningssektoren.